Hallo
Laura

Management, verkoop & tourneeplanning
Theaterzaken Via Rudolphi
Rombout Hogerbeetsstraat 109 – unit 36
1052 VW Amsterdam
020 6277555

Jara Enkelaar: zakelijk@lauravandolron.com

Laura kan geboekt worden als action writer voor verschillende evenementen. Voor meer informatie stuur je een mail naar zakelijk@lauravandolron.com.

Publiciteit & marketing
Maartje Hagar Treep: publiciteit@lauravandolron.com

0614365953

Laura van Dolron wordt structureel gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten


ANBI GEGEVENS:
Stichting In goed gezelschap van Laura heeft een ANBI status; ‘een algemeen nut beogende instelling’. Deze ANBI status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs/erflaters en voor onszelf als goede doelen instelling. Giften aan Stichting In goed gezelschap van Laura zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie, fiscaal aftrekbaar. Over schenkingen of nalatenschappen hoeft Stichting In goed gezelschap van Laura geen schenkings-/successierecht te betalen.
Instellingen met een ANBI status zijn verplicht een aantal documenten openbaar te maken. Dat geeft mogelijke financiers goed zicht op onze doelstellingen, activiteiten en financiële situatie.

Financiële verantwoording:

Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 en Beleidsplan
Jaarverslag 2019

KvK: 50474189 / RSIN: 822765548

Bestuur: Jaap Hendrik Willem Koster (voorzitter), Sacha van Tongeren en Arjen Klaes Levison (penningmeester)
Stichting In goed gezelschap van Laura heeft haar governance belegd in een bestuur die over de activiteiten van Stichting In goed gezelschap van Laura waakt. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door.
Het bestuur volgt de regels van de Code Cultural Governance.

Doelstelling:
Stichting In goed gezelschap van Laura heeft als doel het produceren en presenteren van nieuw werk in Laura’s eigen genre: Stand-up filosofie. Zij staat als zichzelf op het podium en voert een gesprek met het publiek. Een gesprek dat zowel humoristisch als filosofisch is.